Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1950 5

Lars Welamson, Arne Brunnberg, Michaël Hernmarck, Arne Sönnerlind, Ole Westerberg

FT 1950 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Rättegångsbalken och sekretesslagstiftningen
Lars Welamson

29

Länsstyrelserna och lagen om pantlånerörelse
Arne Brunnberg

34

Litteratur

47

Tidskriftsöversikt

51

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

51

Från K. M:ts kansli

55

Ett spörsmål om valsedel
Michaël Hernmarck

58

Utlännings rätt att inneha statstjänst
Arne Sönnerlind

62

Ur priskontrollmämndens praxis
Ole Westerberg

65

Lagstiftningen aug. - sept. 1950

65

Utredningsuppdrag

68

Utredningar

71

Författningar