Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1951 1

Torsten Salén, E. G. Westman, Gustaf Petrén, Stig Jägerskiöld

FT 1951 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och friheter
Torsten Salén

17

Värderingsreglerna vid marklösen enligt byggnadslagen och expropriationslagen
E. G. Westman

28

Litteratur

28

Tidskriftsöversikt

32

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

32

Från K. M:ts kansli

41

Allmän domstol och administrativ myndighet. Några rättsfall
Gustaf Petrén

50

Ur justitieombudsmannens och milititieombudsmannens ämbetsberättelser 1951
Stig Jägerskiöld

53

Lagstiftningen nov. - dec. 1950

53

Utredningsuppdrag

57

Utredningar

67

Författningar