Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1949 6

Nils Herlitz, Sten Walberg, Gunnar Wejle, Åke Odén, Gunnar Timelin

FT 1949 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Sven Sjöberg †
Nils Herlitz

4

En försökslagstiftning på de administrativa frihetsberövandenas område
Sten Walberg

14

Om relegation från läroverk m. m.
Gunnar Wejle

35

Litteratur

36

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

36

Trafiktillstånd för särskilda slag av transporter
Åke Odén

41

Ang. myndighets yttrande i mål rörande brott av tjänstemän
Gunnar Timelin

44

Lagstiftningen okt. 1949

44

Utredningsuppdrag

47

Utredningar

52

Författningar