Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1950 2

Nils Herlitz, Bernhard Staedler, Nils Hj. Egedal, Lennart Hausehildt

FT 1950 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Konkurrerande enspråk inför förvaltningsorgan
Nils Herlitz

21

Tystnadsplikt enligt alkoholistlagen och vittnesplikt
Bernhard Staedler

29

Litteratur

33

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

33

Från K. M:ts kansli

36

Transportförmedling
Nils Hj. Egedal

43

Sneddningsprincipen i statliga avlöningsförfattningar
Lennart Hausehildt

48

Lagstiftningen jan. - febr. 1950

48

Utredningsuppdrag

55

Utredningar

62

Författningar