Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1950 1

Bertil Ehnbom, Carl W. U. Kuylenstierna, C. G. Lidberg, Herb. Lundmark, Stig Jägerskiöld

FT 1950 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om avkortning och avskrivning av statens fordringar
Bertil Ehnbom

19

Skatterätt och privaträtt
Carl W. U. Kuylenstierna

29

Litteratur

29

Tidskriftsöversikt

32

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

32

Från K. M:ts kansli

36

Praxis i utvisningsärenden
C. G. Lidberg

47

Vilandeförklaring av mål mot enskild enligt fattigvårdslagen
Herb. Lundmark

50

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1950
Stig Jägerskiöld

54

Lagstigningen nov. - dec. 1949

54

Utredningsuppdrag

58

Utredningar

66

Författningar