Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1949 5

G. T. Roupe, Stig Rahde, Michaël Hernmarck, Einar Herlitz

FT 1949 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kronans förköpsrätt
G. T. Roupe

21

Behövs en kommunal investeringsbudget?
Stig Rahde

27

Litteratur

27

Tidskriftsöversikt

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Skyldighet att verkställa snöröjning å gata
Michaël Hernmarck

35

Rätt till besvär över lantbruksnämnds beslut om försäljning av fast egendom m. m.?
Einar Herlitz

39

Lagstiftningen aug. - sept. 1949

39

Utredningsuppdrag

42

Utredningar

45

Författningar