Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1949 3

Håkan Nial, Stig Jägerskiöld, E. G. Westman, Stig Wernstedt, Yngve Adolphson

FT 1949 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Expropriationslagförslaget. Några reflexioner
Håkan Nial

14

Illojal maktanvändning eller icke?
Stig Jägerskiöld

26

Litteratur
E. G. Westman

30

Tidskriftsöversikt

35

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

35

Föreläggande enligt HälsovSt att avhjälpa felaktighet å bostadslägenhet
Stig Wernstedt

40

Om komplettering av ansökningshandlingar till statstjänster
Yngve Adolphson

54

Lagstiftningen mars - april 1949

54

Utredningsuppdrag

62

Utredningar

65

Författningar