Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1949 2

Halvar G. F. Sundberg, Ragnar Sundén, Fritz Kaijser, Michaël Hernmarck, Stig Granström

FT 1949 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Fullmaktslagarnas tillämpningsförutsättningar
Halvar G. F. Sundberg

18

Venezolansk finansreform och svensk budgetteknik
Ragnar Sundén

35

Litteratur
Fritz Kaijser

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Kommunal avgift för upplåtelse av plats för tidningsförsäljning
Michaël Hernmarck

44

Ur statsrevisorernas berättelse
Stig Granström

49

Lagstiftningen jan. - febr. 1949

49

Utredningsuppdrag

54

Utredningar

59

Författningar