Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1949 1

G. Lindencrona, Carl Häggquist, Håkan Rahm, Brita Linnér, Stig Jägerskiöld

FT 1949 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Decentralisering inom statsförvaltningen
G. Lindencrona

17

Litteratur
Carl Häggquist

21

Tidskriftsöversikt

24

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

24

Avbrytande av preskription i disciplinmål
Håkan Rahm

27

Svenskt medborgarskap pensionsvillkor
Brita Linnér

30

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1949
Stig Jägerskiöld

33

Lagstiftningen nov. - dec. 1948

33

Utredningsuppdrag

38

Utredningar

47

Författningar