Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1948 6

Gunnar Prawitz, Bo Lagergren, Sten von Otter, Stig Wernstedt

FT 1948 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om förhållandet mellan kommunal, ecklesiastik och »kameral» indelning
Gunnar Prawitz

17

Om föredragning i Regeringsrätten
Bo Lagergren

32

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

32

Om klagan och underställning i mantalsskrivningsmål
Sten von Otter

43

Besvär över sjukhusdirektions beslut
Stig Wernstedt

47

Lagstiftningen okt. 1948

47

Utredningsuppdrag

51

Utredningar

55

Författningar