Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1948 5

Nils Herlitz, Gerdt Eberhardt, Jan-Erik Stenius

FT 1948 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Engelska reseintryck
Nils Herlitz

19

Litteratur

24

Tidskriftsöversikt

28

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

28

Ang. 179 § i 1947 års byggnadsstadga
Gerdt Eberhardt

30

Fråga om disciplinär bestraffning av befattningshavare, som befordrats till annan tjänst
Jan-Erik Stenius

35

Lagstiftningen aug. - sept. 1948

35

Utredningsuppdrag

39

Utredningar

43

Författningar