Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1948 4

S. Linnér, Stig Jägerskiöld, Sven Persson, Josef Fischler

FT 1948 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några anteckningar angående gränsövervakningen
S. Linnér

10

Till frågan om tolkningen av GRB 10:26. Ett genmäle
Stig Jägerskiöld

25

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

25

Principerna för slakteritillstånd
Sven Persson

27

Förvaltningsrättskipningen i Tysklkands brittiska zon
Josef Fischler

29

Lagstiftningen maj - juli 1948

29

Utredningsuppdrag

40

Utredningar

45

Författningar