Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1948 3

Walter Jellinek, H. G. Holmström, Uno Lindgren, Torsten Allard

FT 1948 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrättskipningens senaste utveckling i Tyskland
Walter Jellinek

13

Om tjänstebrevsrätten
H. G. Holmström

29

Litteratur

37

Tidskriftsöversikt

42

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

42

Riksheraldikerämbetets granskningsrätt i fråga om statliga myndigheters vapen och emblem
Uno Lindgren

45

Lotteriförordningens tillämpning hos länstyrelserna
Torsten Allard

54

Lagstiftningen mars - april 1948

54

Utredningsuppdrag

59

Utredningar

64

Författningar