Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1949 3-4

Bent Carlsen, Johan Helgeland, J. E. Yrjo-Koskinen, Rudolf Gertz, Ole C. Eberth, Erik Hedfeldt, Eilif Moe, Arvid Lüzell, Åke von Zweigbergk, Berndt Godenhielm, Gösta Dahl, E. M. Heinonen

NIR 1949 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

MØNSTERBESKYTTELSESPROBLEMER MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DEN EVENTUELLE BETIMELIGHED AF EN BRUGSMØNSTERLOVGIVNING.
Bent Carlsen, Johan Helgeland, J. E. Yrjo-Koskinen, Rudolf Gertz, Ole C. Eberth

24

OM LJUDUPPTAGNING UR RÄTTSLIG SYNPUNKT
Erik Hedfeldt

31

TO NYE NORSKE LOVER PÅ FORFATTER- OG KUNSTNERRETTENS OMRÅDE
Eilif Moe

36

IMBERTMÅLEN INFÖR HÖGSTA DOMSTOLEN.
Arvid Lüzell

45

SVENSK LAG OM RÄTTEN TILL ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
Åke von Zweigbergk

60

OM ARBETSGIVARES OCH ARBETSTAGARES RÄTT TILL AV ARBETSTAGAREN GJORD UPPFINNING.
Berndt Godenhielm

72

INTERNATIONELLA HANDELSKAMMAREN OCH DESS VERKSAMHET UNDER 1949 FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD.
Gösta Dahl

82

LITTERATUR

87

NOTISER.

104

FÖRENINGSMEDDELAND EN.

106

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

112

UR FINSK PRAXIS
E. M. Heinonen

114

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

118

UR SVENSK PRAXIS