Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1948 2

Allan Lundberg, Åke Odén, Stig Jägerskiöld, Stig Granström

FT 1948 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Processen hos Försäkringsrådet
Allan Lundberg

28

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

28

Överlåtelse av trafiktillstånd
Åke Odén

39

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1948
Stig Jägerskiöld

41

Ur statsrevisiorernas berättelse
Stig Granström

46

Lagstiftningen jan. - febr. 1948

46

Utredningsuppdrag

50

Utredningar

55

Författningar