Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1948 1

Halvar G. F. Sundberg, Ture Nylund, Gustaf Petrén, Nils Ekblom, Åke Paulsson

FT 1948 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Egna behov och gemensamma angelägenheter
Halvar G. F. Sundberg

14

Postmonopolet
Ture Nylund

25

Litteratur

25

Tidskriftsöversikt

28

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

28

Justiteombudsmannen och förvaltningen
Gustaf Petrén

31

Frågor rörande tillämpningen av vapenkungörelsen
Nils Ekblom

37

Praxis i fråga om indragning och återbekommande av körkort
Åke Paulsson

45

Lagstiftningen nov. - dec. 1947

45

Utredningsuppdrag

51

Utredningar

58

Författningar