Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1947 6

Nils Herlitz, B. Crona, Erik Axelson, Harry Sterner, H. Themptander

FT 1947 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Till frågan om RB 10:26
Nils Herlitz

28

Litteratur

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Utlänningslagen eller utlämningslagen?
B. Crona

36

Förutsättningar och former för förhör jämlikt 26 § barnvårdslagen och 21 § alkoholistlagen
Erik Axelson

42

Rättegångsreformen och kammarrätten
Harry Sterner

44

Frågor om löneklassplacering vid retroaktiv tillämpning av den s. k. befordringskungörelsen m. m.
H. Themptander

53

Lagstiftningen okt. 1947

53

Utredningsuppdrag

58

Utredningar

60

Författningar

65

Register 1943-1947

65

Artiklar och recensioner

70

Lagstiftningen nov. 1942 - okt. 1947. Utredningsuppdrag och utredningar