Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1947 5

Hilding Eek, Carl Svennegård, Yngve Adolphson, Stig Jägerskiöld

FT 1947 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Staten, teatern, filmen och radion
Hilding Eek

17

Blandade arbets- och hyresavtal. Deras behandling vid hyresreglering
Carl Svennegård

35

Litteratur

35

Tidskriftöversikt

38

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

38

Telegrambesvär
Yngve Adolphson

44

Begreppet »ort»
Stig Jägerskiöld

48

Lagstiftningen aug. - sept. 1947

48

Utredningsuppdrag

52

Utredningar

57

Författningar