Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1947 4

Torkel Nordström, Halvar G. F. Sundberg, B. Crona, Nils Nilsson-Stjernquist, Allan Lundberg

FT 1947 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Servicecirkuläret
Torkel Nordström

10

Om kyrkans rättsliga representation
Halvar G. F. Sundberg

22

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

22

Rationalisering inom statsförvaltningen
B. Crona

23

Organisationerna och det statliga remissväsendet
Nils Nilsson-Stjernquist

27

Ett fall av res judicata hos försäkringsrådet
Allan Lundberg

29

Lagstiftningen maj - juli 1947

29

Utredningsuppdrag

40

Utredningar

43

Författningar