Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1947 3

Halvar G. F. Sundberg, Ebbe Mark, Lars Ovegård, Brita Bergman

FT 1947 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Något om statsuppsikten över kyrkan
Halvar G. F. Sundberg

20

Åtalseftergift och skyddsuppfostran
Ebbe Mark

24

Litteratur

24

Tidskriftsöversikt m. m.

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Några anteckningar om tullförfarandet i samband med luftfart
Lars Ovegård

40

Pensionsbeslut tabu?
Brita Bergman

45

Lagstiftningen mars - april 1947

45

Utredningsuppdrag

49

Utredningar

55

Författningar