Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1947 2

Håkan Rahm, Bertil Ehnbom, Harry Bertman, Stig Jägerskiöld, Stig Granström

FT 1947 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Till frågan om rätt adressat för betungande individuella förvaltningsakter
Håkan Rahm

13

Nyare arbetsformer i den statliga revisionen
Bertil Ehnbom

25

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

25

Den militära befälsrätten gentemot vid krigsmakten anställd civil personal
Harry Bertman

29

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1947
Stig Jägerskiöld

31

Ur statsrevisorernas berättelse
Stig Granström

37

Lagstiftningen jan. - febr. 1947

37

Utredningsuppdrag

47

Utredningar

57

Författningar