Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1947 1

Adolf Lundevall, E. G. Westman, Erik Sjöholm, Sven Persson

FT 1947 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Lagstiftning rörande förvaltningsförfarandet
Adolf Lundevall

15

Avtal mellan kommun och enskild om köp av fast egendom
E. G. Westman

28

Litteratur

29

Tidskriftsöversikt m. m.

33

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

33

Skall även negativt kommunbeslut ang. polispersonalens ekonomiska förmåner underställas KB:s prövning?
Erik Sjöholm

36

Skall prisöverkommelse, som träffats före upphävandet av normalpriset på en vara, äga giltighet även därefter?
Sven Persson

39

Lagstiftningen nov. - dec. 1946

39

Utredningsuppdrag

45

Utredningar

51

Författningar