Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1945 6

Halvar G. F. Sundberg, Tom Wohlin, Harry Bertman, C. G. Rydeholm, Nils M. af Malmborg

FT 1945 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om expropriations-, rekvisitions- och förfoganderätt
Halvar G. F. Sundberg

16

Kyrkorätt och »kyrkopolitik», I
Tom Wohlin

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Har statsanställd personal rätt till ersättning enligt lagen om sjöfynd?
Harry Bertman

38

Den nya butikstängningslagen och några spörsmål i samband med lagens tillämpning
C. G. Rydeholm

41

Fråga om tjänstepension för begattningshavare. som avsatts från tidigare innehavd tjänst
Nils M. af Malmborg

43

Lagstiftningen okt. 1945

43

Utredningsuppdrag

48

Utredningar

50

Författningar