Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1945 4

Allan Lundberg, John Ulne, Henrik Winberg, Per Samzelius, Gunnar Wejle

FT 1945 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några anteckningar om arbetsgivares befogenhet att föra talan hos försäkringsrådet rörande skadereglering
Allan Lundberg

17

Om stämpel till statsmyndigheternas expeditioner
John Ulne

28

Litteratur

32

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

32

Postmonopolet och de privata postföretagen
Henrik Winberg

35

Arkivgallering och sekretess
Per Samzelius

38

Upplåtelse av skollokaler
Gunnar Wejle

43

Lagstiftningen maj - juli 1945

43

Utredningsuppdrag

52

Utredningar

59

Författningar