Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1945 3

Folke Schmidt, Bernhard Staedler, B. Crona, Erik Sjöholm, Allan Lundberg, Gunnar Wejle

FT 1945 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om kollektivavtal för stats- och kommunaltjänstemän
Folke Schmidt

16

Om rätt adressat för betungande individuella förvaltningsakter
Bernhard Staedler

33

Litteratur

37

Tidskriftsöversikt m. m.

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Fråga om lagrådsremiss
B. Crona

40

Är stad skyldig avlöna exekutionsbiträde?
Erik Sjöholm

43

Är Försäkringsrådet en domstol?
Allan Lundberg

45

Fullmakt förfaller
Gunnar Wejle

48

Lagstiftningen mars - april 1945

48

Utredningsuppdrag

52

Utredningar

55

Författningar