Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1945 2

Nils Herlitz, Stig Jägerskiöld, Halvar G. F. Sundberg, Gustaf Sivgård, Elof Cardelius

FT 1945 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrättens uppgifter
Nils Herlitz

16

Om flaggbyte under krig
Stig Jägerskiöld

24

Litteratur

26

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

26

Domskritik och nådår
Halvar G. F. Sundberg

30

Utländsk undersåtes rätt att innehava tillfälligt förordnande som lärare vid offentlig skola
Gustaf Sivgård

32

Ur statsrevisorernas berättelse
Elof Cardelius

37

Lagstiftningen jan. - febr. 1945

37

Utredningsuppdrag

41

Utredningar

45

Författningar