Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1945 1

Erik Sjöholm, Sven Sjöberg, C. Arthur Norgren, Nils Edling, Stig Jägerskiöld

FT 1945 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

De allmänna polisorganen och verksmyndigheterna
Erik Sjöholm

22

Några anteckningar rörande tjänstebostad åt folkskollärare
Sven Sjöberg

36

Litteratur

36

Tidskriftsöversikt m. m.

42

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

42

Om rättelse av felaktiga förvaltningsaktier inom lokalförvaltningen
C. Arthur Norgren

45

Exploateringskostnader för städernas donationsjordar
Nils Edling

48

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1945
Stig Jägerskiöld

52

Lagstiftningen nov. - dec. 1944

52

Utredningsuppdrag

58

Utredningar

66

Författningar