Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1946 6

Ejnar Hörstadius, Kurt Holmgren, Sven Sjöberg, Gustaf Petrén, Sven Ekblom, S. Annerfors

FT 1946 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrätt i Högsta domstolens praxis, II
Ejnar Hörstadius

13

Om fatalietidens slutpunkt i administrativa mål och ärenden
Kurt Holmgren

22

Litteratur
Sven Sjöberg, Gustaf Petrén

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Kommunerna och tätortbbehovens tillgodoseende
Sven Ekblom

34

Ett sammanräkningsproblem
S. Annerfors

36

Lagstiftningen okt. 1946

36

Utredningsuppdrag

40

Utredningar

46

Författningar