Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1946 4

Fritz Kaijser, Olof Åkesson, Gustaf Petrén, C. M. Elgenstierna

FT 1946 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om jordbruksstämman
Fritz Kaijser

31

Förslaget till rationalisering av länsstyrelsernas arbetssätt m. m.
Olof Åkesson

42

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

42

Anteckningar ang. vitets rättsliga natur i anledning av några rättsfall
Gustaf Petrén

48

Röstberäkningen vid bildande av jaktvårdsområde
C. M. Elgenstierna

51

Lagstiftningen maj - juli 1946

51

Utredningsuppdrag

61

Utredningar

69

Författningar