Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1946 3

Stig Jägerskiöld, Tage Erlander, Stefan Stiernstedt, Halvar G. F. Sundberg, Helge Berglund, Bertil Ehnbom

FT 1946 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommuns kompetens
Stig Jägerskiöld

16

Statstjänstemännens fortsatta utbildning
Tage Erlander

24

Statsbidrag till utgivande av författningskommentarer m. m.
Stefan Stiernstedt

28

Litteratur
Halvar G. F. Sundberg

29

Tidskriftsöversikt m. m.

33

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

33

Behovsprövning vid meddelande av tillstånd till bedrivande av yrkesmässig utbildning av motorfordonförare eller icke?
Helge Berglund

35

Ur statsrevisorernas berättelse
Bertil Ehnbom

41

Lagstiftningen mars - april 1946

41

Utredningsuppdrag

47

Utredningar

54

Författningar