Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1946 3

Harry v. d. Hude, P. Ant-Wuorinen, Gösta Eberstein, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1946 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

DEN VAREMÆRKERETSLIGE BETYDNING AF MÆRKETS ANVENDELSE.
Harry v. d. Hude

23

FRÅGAN OM REVISION AV LAGSTIFTNINGEN ANGÅENDE HANDELSREGISTER OCH FIRMA
P. Ant-Wuorinen

46

EN KONFLIKT MELLAN AUKTORRÄTT OCH NAMNRÄTT.
Gösta Eberstein

49

NOTISER

53

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

57

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

62

UR FINSK PRAXIS
E. M. Heinonen

65

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

72

UR SVENSK PRAXIS