Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1946 2

Halvar G. F. Sundberg, Ole Westerberg, Nils Herlitz, Nils Hj. Egedal, Per Samzelius

FT 1946 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om medlemskap av svenska kyrkan
Halvar G. F. Sundberg

11

Ytterligare statsorgans besvärsrätt
Ole Westerberg

39

Litteratur
Nils Herlitz

44

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

44

Återkallelse av trafiktillstånd
Nils Hj. Egedal

46

Gallring och offentlighetsintresse
Per Samzelius

50

Lagstiftningen jan. - febr. 1946

50

Utredningsuppdrag

58

Utredningar

64

Författningar