Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1946 1

Ole Westerberg, Tom Wohlin, Henrik Winberg, Elsa Cronsioe, Åke Lindeberg, Stig Jägerskiöld

FT 1946 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Till frågan om statsorgans besvärsrätt
Ole Westerberg

24

Kyrkorätt och »kyrkopolitik», II
Tom Wohlin

35

Litteratur
Henrik Winberg

36

Tidskriftsöversikt m. m.

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Anstånd med fullföljande av anmärkning inom riksräkenskapsverket
Elsa Cronsioe

42

Den nya butikstängningslagen ännu en gång
Åke Lindeberg

43

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1946
Stig Jägerskiöld

46

Lagstiftningen nov. - dec. 1945

46

Utredningsuppdrag

53

Utredningar

61

Författningar