Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1944 6

E. Norberg, Eric Törngren, S. Högsell, Gunnar Britth

FT 1944 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Skatteutjämning och kommunal självstyrelse
E. Norberg

12

Fattigvårdsbördans fördelning vid kommunal indelningsändring
Eric Törngren

24

Litteratur

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Fråga om utläggning av suspensionsstraff
S. Högsell

30

Om ersättning för flyttningskostnad åt vissa statens befattningshavare
Gunnar Britth

38

Lagstiftningen okt. 1944

38

Utredningsuppdrag

41

Utredningar

45

Författningar