Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1942 6

Stig Jägerskiöld, Olof H. Appeltofft, E. G. Westman, John Ulne, C. Arthur Norgren, Alrik Åkerström

FT 1942 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Staten och jordbrukets organisationer
Stig Jägerskiöld

21

Återkrav av för mycket utbetald statslön. Kommentarer till ett rättsfall
Olof H. Appeltofft

29

Litteratur
E. G. Westman

32

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

32

Särskild lönedomstol?
John Ulne

34

Ett spörsmål rörande indrivningen av kommunalutskylder
C. Arthur Norgren

37

Befogenheter att föra talan hos försäkringsrådet
Alrik Åkerström

41

Lagstiftningen oktober 1942

41

Utredningsuppdrag

44

Utredningar

47

Författnignar

51

Register 1938 - 1942

51

Artiklar och recensioner

58

Lagstiftningen okt. 1937 - okt. 1942. Utredningsuppdrag och utredningar