Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1942 5

Sven Sjöberg, Sune Holm, Ivar Agge, E. Thomasson

FT 1942 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några anteckningar rörande administrativa besvär
Sven Sjöberg

15

Det kommunala utskyldsstrecket och de kommunala förtroendeuppdragen
Sune Holm

40

Litteratur

40

Tidskriftsöversikt

44

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

44

Trafikförseelse och militärt tjänstefel
Ivar Agge

48

En kompetenskonflikt vid prövningen av vissa militära förmåner
E. Thomasson

50

Överlåtelse av ammunition i samband med tillfällig upplåtelse av skjutvapen

51

Lagstiftningen augusti - september 1942

51

Utredningsuppdrag

54

Utredningar

57

Författningar