Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1942 4

Jarl Ernberg, M. Aura, Henrik Munktelf, Curt Häggmark, Folke Wessberg, Gunnar Wejle

FT 1942 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några ord om omröstning till beslut i regeringsrätten
Jarl Ernberg

5

En förvaltningsrättslig författningshandbok i Finland
M. Aura

13

Litteratur
Henrik Munktelf

16

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

16

Om försäljning av konfektyrer i tobaksaffärer
Curt Häggmark

18

Détournement de prouvoir?
Folke Wessberg

19

Rätt forum?
Gunnar Wejle

24

Lagstiftningen maj - juli 1942

24

Utredningsuppdrag

31

Utredningar

35

Författningar