Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1944 3

Otto Ekenberg, E.G. Westman, Edward Reuterswärd, Stig Jägerskiöld

FT 1944 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Exekution av administrativa beslut om betalningsskyldighet
Otto Ekenberg

19

Några synpunkter på rättsförhållandet mellan kommuns affärsdrivande verk och abonnent
E.G. Westman

36

Litteratur

36

Tidskriftsöversikt m. m.

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Ang- Tolkningen av uttrycket "sakna släktnamn" i 1901 års släktnamnsförordning
Edward Reuterswärd

44

Om kanalers rättsliga ställning
Stig Jägerskiöld

49

Lagstiftningen mars - april 1944

49

Utredningsuppdrag

52

Utredningar

54

Författningar