Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1942 3

Erik Linder, Stig Jägerskiöld, Ernst Rexelius, S. Persson, Bernhard Staedler, G. Lindencrona, Erik Åberg, John Hanson

FT 1942 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Importföreningarnas organisation och verksamhet
Erik Linder

15

Spårväg eller järnväg?
Stig Jägerskiöld

32

Litteratur
Ernst Rexelius, S. Persson, Bernhard Staedler

37

Tidskriftsöversikt m. m.

43

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

43

Begränsning av kungörelseläsandet i kyrkorna
G. Lindencrona

46

Klockarboställslagen i tillämpning
Erik Åberg

59

Begravningshjälp till tjänsteman, som åtnjutit vikariatslön
John Hanson

62

Lagstiftningen mars - april 1942

62

Utredningsuppdrag

65

Utredningar

72

Författningar