Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1944 2

Hilding Eek, Ragnar Lundberg, Halvar G. F. Sundberg, Nils M. af Malmborg, Sven Sjöberg, Elof Cardelius

FT 1944 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

»Détournement de pouvoir», i svensk förvaltningsrätt
Hilding Eek

20

Försvarets centrala förvaltningsmyndigheter
Ragnar Lundberg

29

Litteratur

36

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

36

Om landskamrerarens ställning efter taxeringsreformen
Halvar G. F. Sundberg

37

Befrielse från återbetalning av för mycket uppburen avlöning
Nils M. af Malmborg

41

Ett spörsmål rörande klockarlön
Sven Sjöberg

48

Ur statsrevisorernas berättelse
Elof Cardelius

53

Lagstiftningen jan. - febr. 1944

53

Utredningsupprag

57

Utredningar

62

Författningar