Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1944 1

Ingvar Lindell, C. Arthur Norgren, Hans Sköld, Erik Sjöholm, Erik Fahlbeck

FT 1944 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Statliga krisregleringar på varumarknaden
Ingvar Lindell

24

Om landskamrerarens ställning efter taxeringsreformen
C. Arthur Norgren

29

Litteratur

30

Tidskriftsöversikt m. m.

35

Meddelanden ur föraltningsrättslig praxis

35

Redogöraransvar ur en regementsintendents synvinkel
Hans Sköld

40

Om vitesföreläggande jämlikt landshövdinginstruktionen
Erik Sjöholm

42

Ur justiteombudsmannens och militieombudmannens berättelser 1944
Erik Fahlbeck

45

Lagstiftningen nov. - dec. 1943

45

Utredningsuppdrag

51

Utredningar

55

Författnignar