Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1943 6

Kurt Holmgren, Folke Elfving, Erik Swartling, Torsten Svensson, Gunnar Wejle

FT 1943 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om förenkling av delgivninsbestyren i förvaltningen
Kurt Holmgren

10

Om fortbildningskurser för landsstatsjurister
Folke Elfving

20

Litteratur

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Ett spörsmål beträffande prövningen av tjänstemäns avgångsskyldighet
Erik Swartling

40

Beslutsrätten rörande användande av kyrkokassas medel
Torsten Svensson

42

Retroaktiv tillämpning av beslut ang. tillgodoräknande av tjänstetid för befordran m. m.
Gunnar Wejle

48

Lagstiftningen oktober 1943

48

Utredningsuppdrag

53

Utredningar

55

Författningar