Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1943 5

R. Erich, Nils Herlitz, Erik Sjöholm, S. Matz, Arvid Nyström

FT 1943 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Den offentliga rättens framtid. Några reflexioner
R. Erich

12

Kristid och äganderätt
Nils Herlitz

37

Litteratur

37

Tidskriftsöversikt

43

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

43

Fråga om behörighet för polischef att meddela visst polisförordnande
Erik Sjöholm

44

Äger kommun bortförpakta av K. M:t fastställda allmänna avgifter?
S. Matz

46

Utlännings handelstillstånd
Arvid Nyström

48

Lagstiftningen aug. - sept. 1943

48

Utredningsuppdrag

51

Utredningar

53

Författningar