Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1943 4

Nils Herlitz, Y. Stenström, Ernst Abramson, Åke Odén, Nils M. af Malmborg

FT 1943 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om tillvaratagandet av det allmännas rätt inom statens bidrags-, understöds- och låneverksamhet
Nils Herlitz

18

Om besvär över beslut av drätselkammare och andra stadskommunala nämnder
Y. Stenström

26

Litteratur

32

Meddelandenur förvaltningsrättslig praxis

32

Om begreppet "otjänligt till människoföda" i hälsovårdsstadgan
Ernst Abramson

38

Biltrafiknämnden eller länsstyrelse behörig myndighet?
Åke Odén

40

Fråga om åtnjutande av semester å statlig befattning samtidigt med avlöning för annan statstjänst
Nils M. af Malmborg

42

Lagstiftningen maj - juli 1943

42

Utredningsuppdrag

48

Utredningar

52

Författningar