Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1943 3

Gunnar W. Sjögren, Sven Sjöberg, Olof Åkesson, Knut Elliot, Halvar Khennet, Stig Jägerskiöld, G. Lindvall

FT 1943 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om riksstatens uppställning ur finansstatistisk synpunkt
Gunnar W. Sjögren

17

Om anmärkningsprocessen och dess konsekvenser
Sven Sjöberg

23

Byggnadsberedningen
Olof Åkesson

31

Litteratur

34

Litteratur i frågor tillhörande handelsdepartementet
Knut Elliot

40

Tidskriftsöversikt

45

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

45

Skriftliga intyg so bevismedel i patentärenden
Halvar Khennet

52

Lasarett och sjukstuga
Stig Jägerskiöld

55

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter
G. Lindvall

60

Lagstiftningen mars - april 1943

60

Utredningsuppdrag

64

Utredningar

68

Författningar