Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1943 2

Carl Svennegård, Erik Swartling, Eric Humle, Torsten Fredriksson, Nils M. af Malmborg

FT 1943 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Parts rätt till hemliga handlingar
Carl Svennegård

20

Examen för förvaltningstjänstemän
Erik Swartling

31

Litteratur

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Legitimation för väljare?
Eric Humle

36

Innebörden av attestering och förhandsgranskning i utbetalningsärenden
Torsten Fredriksson

41

Fråga om tillämpningen av viss preskriptionsbestämmelse rörande löneklassplacering
Nils M. af Malmborg

44

Lagstiftningen januari - februari 1943

44

Utredningsuppdrag

49

Utredningar

55

Författningar