Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1943 1

Halvar G. F. Sundberg, Israel Myrberg, Erik Sjöholm, Ellen Hedenlund, Erik Fahlbeck

FT 1943 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

De tre statsmakterna
Halvar G. F. Sundberg

16

Ett spörsmål om tjänstemans oavsättlighet
Israel Myrberg

25

Litteratur

25

Tidskriftsöversikt

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Om underställning av beslut ang. innehållande av avlöning för polisman vid avstängning
Erik Sjöholm

34

Frågor om ersättning för sjukvård, då verksläkare ej anlitats
Ellen Hedenlund

39

Valbarhet och behörighet
Halvar G. F. Sundberg

39

Ur statsrevisorernas berättelse

43

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens berättelser 1943
Erik Fahlbeck

47

Lagstiftningen november - december 1942

47

Utredningsuppdrag

53

Utredningar

60

Författningar