Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1941 6

E.G. Westman, Erik G. V. Nyström, Folke Wedin, C. Arthur Norgren, Helge Berglund

FT 1941 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några spörsmål vid tillämpningen av lagen om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän
E.G. Westman

17

Kommunal nybildning genom enskild handling
Erik G. V. Nyström

25

Litteratur

28

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

28

Till frågan om säkerhet för förskott vid fartygsleveranser till staten
Folke Wedin

33

Om sättet för delgivning av administrativa myndigheters beslut och om kostnaderna för sådan delgivning
C. Arthur Norgren

35

Till frågan om utbute av lastbil
Helge Berglund

37

Lagstiftningen oktober 1941

37

Utredningsuppdrag

40

Utredningar

42

Författningar