Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1942 2

Poul Andersen, E. Norberg, Halvar G. F. Sundberg, Lars Ekströmer, Hans Edsberg, Sven Forssberg

FT 1942 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Skøn og Regel i dansk Forvaltningsret
Poul Andersen

18

Statens krisrevision
E. Norberg

29

Litteratur
Halvar G. F. Sundberg

36

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

36

Om förfarandet då länsstyrelse och domkapital vid gemensamt beslut stannat i skiljaktiga meningar
Lars Ekströmer

40

Tjänstemans rätt att åtnjuta tjänstledighet
Hans Edsberg

43

Om registrering av annans namn såsom varumärke
Sven Forssberg

46

Lagstiftningen januari - februari 1942

46

Utredningsuppdrag

52

Utredningar

56

Författningar