Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1941 5

Sven Sjöberg, Hilding Eek, Gösta Bäck, Gunnar Wennergren, Per Gavelius

FT 1941 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

»Enskild rätt kränkt»
Sven Sjöberg

17

Pressförvaltningsrätt
Hilding Eek

28

Litteratur

28

Tidskriftsöversikt

33

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

33

Om fastställande av avgift utan riksdagens samtycke
Gösta Bäck

35

Fråga om utbyte av lastbil mot sådan med större lastförmåga
Gunnar Wennergren

36

Några fall rörande avstående av ecklesiatik jord då expropriationsskäl förelegat
Per Gavelius

40

Lagstiftningen augusti - september 1941

40

Utredningsuppdrag

46

Utredningar

49

Författningar